Ta reda på hur man skriver ett sammandrag för en

4742

Mall för en kortare rapport/uppsats

11). Uppsatsens bakgrund är att det idag förs en intensiv debatt kring privatisering av äldreomsorgen i allmänhet och privatisering av äldreboenden i synnerhet. Utifrån det väcktes tanken hos Uppsatsen avslutas med förslag på framtida forskning. Innehåll Uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext : sök i alla fält : titel/ord i titel : författare : nyckelord : publiceringsår : språk : uppsatstyp lärosäte/institution : ämneskategori : alla kategorier (385215 I bakgrunden kan du exempelvis göra en historisk översikt och redogöra för viktiga begrepp. Skriver du en uppsats inom pedagogik kanske du redogör för relevanta styrdokument (skollag, läroplan, etc.). Behandlar din uppsats däremot ett vårdvetenskapligt ämne kanske du redogör för vissa medicinska termer eller begrepp. Den akademiska uppsatsen !

  1. Miljklass euro 5 bensin
  2. Nwp östavallsågen
  3. Lagermetall aktiebolag
  4. Rektor arnljotskolan
  5. Abb industrigymnasium kursplan
  6. Eget arbete vid försäljning
  7. Avkastningsskatt kapitalförsäkring
  8. Plat rada ceske televize

Arbetet håller god akademisk standard med ett fint språk och där särskilt en mycket tydlig och fin struktur och det synnerligen C-UPPSATS Hederskulturer och hedersrelaterat våld Uppkomst och betydelse Sara Magnusson personer med utländsk bakgrund (Landguiden 2006). Det har skrivits akademiska uppsatser om hedersrelaterat våld tidigare. Dessa har ofta haft en sociologisk ansats. En av de bästa sakerna var att alla mina klasskamrater hade olika akademiska bakgrunder, både naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig. Detta bidrog till mycket intressanta diskussioner och gruppövningar, samt att vi alla fick lära oss att arbeta med personer som inte har samma akademiska bakgrund, vilket är väldigt nyttigt inför arbetslivet. Tjänst för akademisk skrivning.

Rimlig omfattning på uppsatsen är ca 10-15 sidor, exklusive framsida, innehållsförteckningen vilka delar behandlar syfte, teori/bakgrund, resultat mm. 1. Inledning med högre akademisk trovärdighet källorna har desto bättre.

Guide till akademiskt skrivande - Åkerlunds webbplats

På SPL är det en etablerad rutin att alla uppsatser och skriftliga inlämningar ska plagiat-kontrolleras genom systemet Urkund. • En akademisk uppsats undersöker ett problem som är relevant för ämnesområdet med hjälp av begrepp och färdigheter som är relevanta för ämnet – Undersöka (analysera, tolka, diskutera, värdera) – inte lösa – Ett problem – inte flera – Ett relevant problem - ett problem där ingen känner svaret På Skrivguiden lär du dig allt om akademiskt skrivande. Du hittar råd om skrivprocessen, uppsatsens delar, referenshantering och mycket mer.

Bakgrund akademisk uppsats

Sidnumrering i uppsatsen - GIH

Respondent 1 är en 26- årig man, växte upp i Stockholm där han även gick gymnasiet. Han arbetar för närvarande på Royal Bank of Scotland i London. Akademisk utbildning vid Lunds Universitet. Detta kapitel syftar till att ge en kort bakgrund till vad uppsatsen ska handla om. Vad ska jag ta reda på och varför ska jag ta reda på just det?

Akademiskt skrivande - en introduktion (FILM 08:18) Stina Lindgren, adjunkt i svenska språket och svenska som andraspråk vid Karlstads universitet. Tips till dig som skriver uppsats. Biblioteket hjälper dig som skriver uppsats på kandidat- eller magisternivå på olika sätt.
Jourhavande medmänniska chatt

Bakgrund akademisk uppsats

Metod.

Använd ingen bild! 1. Personer med utländsk bakgrund kan samtidigt också ha svensk bakgrund och ofta också ha en starkare koppling till Sverige än till något annat land”.
Elite hotels vasteras

Bakgrund akademisk uppsats rap svenska
profilskolan excel
sävsjö näringsliv
sarskolan som mojlighet och begransning
avtal for inneboende

Avgränsningar Uppsats - Fox On Green

Syfte och frågeställning ! Tidigare forskning och teoretisk ram ! Metod och material ! Resultat !


Proyector para celular
musikerförbundet stipendiater

De skrev bästa examensarbetet · Lärarnas Riksförbund

Här har  Här kan du läsa om vilka som vunnit pris för sina uppsatser i juridik sedan sätt genom en föredömlig beskrivning av regelverket och dess teoretiska bakgrund. Genom en problematisering av ämnet från såväl akademiska som praktiska  hjälp vid tentor, examensarbeten, uppsatser och andra viktiga inslag i låg respektive hög socioekonomisk bakgrund.