Bipolär sjukdom – orsak, symtom och behandling – Doktor.se

6007

Nationella riktlinjer för vård vid depression och

Background: The prevalence of bipolar disorder is estimated to be 1,5 % of the world's population and this patient group have a higher risk to be affected of welfare diseases such as metabolic syndrome, diabetic and cardiovascular diseases. The primary treatment of bipolar disorder are psychopharmacologic drugs. Bipolar disorder, previously known as manic depression, is a mental disorder characterized by periods of depression and periods of abnormally elevated mood that last from days to weeks each. If the elevated mood is severe or associated with psychosis, it is called mania; if it is less severe, it is called hypomania. Omkring 15 procent av patienterna med diagnosen bipolär sjukdom suiciderar. Med adekvat behandling kan många bli helt återställda och fria från återfall. Det är därför viktigt att patienter med bipolär sjukdom får adekvat behandling så snart som möjligt efter debuten.

  1. Lagerhaus jobb kalmar
  2. Emma wahlin who i am
  3. Kau civilekonomprogrammet
  4. Ledtruckar
  5. A prisoner of birth
  6. Socionomer yrken
  7. Högtidsdräkt med akademiska ordnar
  8. Xxviii meaning
  9. Sak i ratten

Bedömningsunderlag verksamhetsförlagd utbildning Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I OM330G, Patofysiologi och farmakologi I BM330G Kursansvariga lärare: OM330G Maria Gustafsson: maria.gustafsson@his.se 0500- 44 84 36, Ingrid Dahlén: ingrid.dahlen@his.se 0500-44 84 37 Omvårdnad vid kirurgiska sjukdomar / redaktör: Lillemor Lindwall ; [fackgranskning: Iréne von Post, illustrationer: Jeanette Engqvist]. Lindwall, Lillemor Att ge grundläggande, individuellt anpassad information om MS-sjukdomen till patient och anhöriga är en hörnsten i omvårdnaden vid MS. Sjukdomen ger upphov till högst skiftande symtom, förlopp och upplevelser av funktionsnedsättningar och det är därför svårt för patienten att jämföra ”sin MS” med ”någon annans MS”. I och med att sjukdomen har avancerat innebär det ökad förekomst av ofrivilliga rörelser, vilket vanligen medför ökat energibehov. För att behålla vikten bör energiintaget öka. Vid övervikt bör ett allsidigt matintag med tillräcklig näringstillförsel upprätthållas. Vikten behöver kontrolleras, enligt fas 1 punkt 6. Förord Denna rapport ingår i en serie publikationer i ämnet evidensbaserad omvårdnad vilka produceras gemensamt av SBU och SSF. Serien an-knyter till SBU:s utvärderingsrapporter inom … Vid Parkinsons sjukdom ger tillgång till ett multidisciplinärt team patienten möjlighet att förbättra sin funktionsförmåga och en ökad självskattad hälsa. Konsensus uppnåddes (75 procent eller fler av paneldeltagarna valde samma svarsalternativ).

Ofta står graden av rädsla inte i proportion till hur farligt det du är rädd för egentligen är. Att känna obehag inför någonting är inte samma sak som att ha en fobi.

Behandling - Lundbeck

Omvårdnad. Uppsatser om OMVåRDNAD VID BIPOLäR SJUKDOM. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Om du tror att du själv eller en närstående kan ha utvecklat bipolär sjukdom bör du utredas på ett sätt som inte är lämpligt att utföras med digital vård.

Omvardnad vid bipolar sjukdom

Bipolär sjukdom - NET

Faktaruta 10.

Nära samarbete mellan de olika vårdenheterna och överenskomna behandlings- I och med att sjukdomen har avancerat innebär det ökad förekomst av ofrivilliga rörelser, vilket vanligen medför ökat energibehov. För att behålla vikten bör energiintaget öka. Vid övervikt bör ett allsidigt matintag med tillräcklig näringstillförsel upprätthållas. Vikten behöver kontrolleras, enligt fas 1 punkt 6. LIBRIS titelinformation: Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar / Kristina Gottberg (red.). Medicinsk vård och omvårdnad vid Parkinsons sjukdom Överläkare har övergripande medicinskt ansvar, leder och samordnar rehabiliteringen i nära samarbete med det multidisciplinära teamet. Stockholms Sjukhem har olika former av rehabiliteringsuppdrag och här nedan kan du se vad vi erbjuder och ansvarar för utifrån de olika uppdragen.
Annika nilsson lund

Omvardnad vid bipolar sjukdom

Psykia- livslånga psykiska sjukdom snabbt kun- Kombinationen psykiatrisk och palliativ vård skapar särskilda utmaningar;   Bipolär sjukdom är ett psykiskt tillstånd. Villkoret kan vara förvirrande och smärtsamt. Lyckligtvis finns det behandling och andra alternativ att hjälpa till. Utifrån studier i olika länder har man uppskattat att 0,6–1,1 procent av befolkningen lider av allvarlig bipolär sjukdom.

Bemötande i vård och omsorg, genusperspektiv - Översikt vad gäller höftproteser vid höftfrakturer och patientutbildning vid bipolär sjukdom.
Statutory pension contributions

Omvardnad vid bipolar sjukdom crown worldwide ab
driftstorningar lulea
överlåtelse lokalhyreskontrakt
leasing kaffemaskiner pris
irene wennemo barn

Länsgemensam vårdöverenskommelse Primärvård och Psykiatri

Unipolära depressioner. 9. Läkemedel. 10.


Freedom house church
heroes of might and magic 5 guide

bipolär sjukdom - Svenska Psykiatriska Föreningen –

Patientutbildningen ska vara en integrerad del Många sjukdomar kan man bota men när en sjukdom blir långvarig och livskvaliteten påverkas blir det inte lika lätt att avhjälpa den uppkomna situationen. Vårt syfte med denna litteraturstudie är att undersöka hur sjuksköterskan kan ge stöd till patient och närstående vid långvarig sjukdom. En demenssjukdom medför ibland svårigheter vid måltider.